Think Credo

mobilna obsługa produkcji

Pełna kontrola produkcji

credo

Nowoczesny, inteligentne oprogramowanie klasy MES, zapewniające obsługę i kontrolę procesów zachodzących na każdym etapie produkcji. System THINK Credo wspiera w pełni planowanie produkcji. Gromadzi historię zleceń, co umożliwia późniejszą analizę danych i badanie efektywności pracowników.

W połączeniu z systemem THINK Espiro, tworzy spójny system do zarządzania produkcją, magazynem surowca i wyrobu gotowego.

 • planowanie produkcji i sterowanie nią na wielu poziomach
 • automatyczna wymiana danych
 • kontrola i rozliczanie planów produkcyjnych
 • rejestracja odchyleń od norm produkcyjnych
 • zarządzanie jakością produkcji
 • szybki transfer informacji na obszar biznesowy
 • kalkulacja kosztów produkcji
 • tworzenie nowych receptur wytwarzania produktów oraz zarządzanie nimi

Pracownicy doceniają Credo

 • mogą zrezygnować z prowadzenia papierowej dokumentacji
 • szybko i sprawnie realizują zlecenia, gdy system podpowiada im kolejne kroki
 • nie szukają surowców i mają zawsze przygotowany do pracy towar
 • łatwo raportują uszkodzenia lub braki, a także rzeczywiste zużycie surowców
 • nie popełniają kosztownych błędów
 • nie ponoszą odpowiedzialności za pomyłki innych

Właściciele firm doceniają Credo

 • mają większą kontrolę nad kosztami i przebiegiem produkcji
 • eliminują papierową dokumentację
 • rejestrują podniesienie efektywności i wydajności produkcji
 • odnotowują zminimalizowanie błędów
 • zauważają poprawę terminowości realizacji zleceń i skrócenie przestojów produkcyjnych
 • mają kontrolę nad zasobami ludzkimi, dystrybucją zadań i weryfikacją ich wykonania
 • łatwiej podejmują decyzje taktyczne i operacyjne

Wybrane wdrożenia