Think Revisto

mobilny asystent handlowy

System dla przedstawicieli handlowych – aplikacje mobilne dla firm

Revisto - aplikacje mobilne dla firm

Jednym z ważniejszych obszarów funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa jest szeroko pojęta sprzedaż. W celu zwiększenia konkurencyjności na rynku firmy często sięgają po coraz nowocześniejsze narzędzia i technologie dające im wsparcie w zarządzaniu tym obszarem. Takim właśnie nowoczesnym narzędziem jest system Think Revisto, profesjonalny system klasy SFA (Sales Force Automation), którego zaawansowane funkcjonalności skutecznie wspomagają przedsiębiorstwa w procesach biznesowych w obszarze sprzedaży.

Think Revisto Doskonały system SFA

Think Revisto, system zarządzania sprzedażą przede wszystkim kompleksowo wspiera i podnosi efektywność codziennej pracy przedstawicieli handlowych pracujących w terenie poprzez włączenie ich do systemu informatycznego wykorzystywanego przez firmę oraz poprzez automatyzację procesów sprzedażowych. Tego typu aplikacje mobilne dla biznesu umożliwiają kadrze zarządzającej bieżący monitoring i gromadzenie bardzo szczegółowych danych zarówno o pracy samych przedstawicieli handlowych, jak również o działaniach konkurencji. Think Revisto ułatwia mierzenie i wyznaczanie celów sprzedażowych oraz usprawnia szeroko pojętą komunikację pomiędzy pracownikami w siedzibie firmy a pracownikami w terenie.

Pod względem funkcjonalności mobilny system sprzedaży Think Revisto składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to aplikacja mobilna stanowiąca podstawowe narzędzie pracy przedstawiciela handlowego w terenie. Instalowana jest na urządzeniach mobilnych typu PDA (telefon, tablet lub inne urządzenie przenośne) wyposażonych w system operacyjny Android.

Think Revisto, jako profesjonalna aplikacja mobilna dla firm zapewnia przedstawicielowi handlowemu pełne wsparcie w sprawnym wykonywaniu codziennych obowiązków zarówno sprzedażowych (w procesie przyjmowania i potwierdzania zamówień), jak i typowo marketingowych. Każda wizyta może mieć ściśle ustalony przez managera plan i konkretne cele do wykonania. W trakcie wizyty u klienta system podpowiada przedstawicielowi handlowemu kolejne kroki zmierzające do wykonania zaplanowanych zadań, dzięki czemu jego praca jest lepiej zorganizowana i bardziej efektywna.

Aplikacja mobilna dla biznesu system Revisto

Think Revisto to aplikacja mobilna dedykowana dla biznesu i zaprojektowana do pracy na przenośnych urządzeniach dotykowych. Ma przy tym przyjazny i intuicyjny interfejs użytkownika zapewniający pracownikowi mobilnemu duży komfort pracy. Mobilność systemu zarządzania sprzedażą zapewnia przedstawicielowi handlowemu dostęp do wszystkich niezbędnych informacji o kliencie (szczegółowych danych, załączonych dokumentów czy indywidualnych warunków cenowych i handlowych) z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie oraz ułatwia wybór najskuteczniejszej strategii sprzedaży dostosowanej do bieżącej sytuacji.

Dzięki połączeniu z systemem FK handlowiec posiada również informacje dotyczące przyznanych klientowi limitów kredytowych oraz ma możliwość dokonywania rozliczeń z kontrahentami poprzez pobieranie należności i wystawianie dokumentów kasowych (KP, KW). Dzięki funkcjonalnościom aplikacji mobilnej dla firm Think Revisto przedstawiciel handlowy ma też zdalny dostęp do bieżącej oferty produktowej (szczegółowy opis produktu, cena, aktualny stan magazynowy, załączona dokumentacja techniczna, obowiązujące promocje). System mobilny sprzedaży pozwala na pracę na dużej bazie danych, a możliwość sprawnego filtrowania i przeglądania danych ułatwia wyszukiwanie poszczególnych elementów. Dane wprowadzane są z list rozwijanych, co daje dużą oszczędność czasu i minimalizuje ryzyko popełnienia błędu. Tworzenie zamówienia z wykorzystaniem mobilnego systemu sprzedaży Think Revisto zapobiega także generowaniu zamówień na towar, którego nie ma w magazynie i nie wymaga dodatkowego potwierdzania dostępności towaru przez telefon.

Nowoczesny mobilny system zarządzania sprzedażą dla przedstawicieli handlowych Think Revisto pozwala ponadto na wykorzystanie wcześniejszych zamówień klienta jako szablonów, na podstawie których błyskawicznie tworzone są bieżące zamówienia, a szybki dostęp do materiałów multimedialnych (zdjęcia, prezentacje) pozwala na ciekawsze zaprezentowanie oferty i tym samym zwiększenie szansy zrealizowania założonych targetów sprzedażowych.

Think Revisto SFA dla menedżerów

Delegowany przedstawiciel handlowy z poziomu aplikacji mobilnej ma też wgląd do pełnej historii współpracy z klientem, w tym w historię zamówień, statusu ich realizacji oraz załączonych dokumentów. Zamówienia zbierane przez handlowców z wykorzystaniem urządzeń mobilnych z zainstalowaną aplikacją do zarządzania sprzedażą Think Revisto są automatycznie przesyłane w postaci elektronicznej do realizacji po stronie magazynu, a w systemie zintegrowanym przedsiębiorstwa przetwarzane są automatycznie na dokumenty księgowe / sprzedażowe. Pozwala to handlowcowi na wyeliminowanie konieczności wykonywania czasochłonnych czynności skierowanych na dostarczanie i potwierdzanie realizacji zamówień oraz bieżące raportowanie sprzedaży. Czas w ten sposób zaoszczędzony może przeznaczyć na inne czynności jak np.: zaproponowanie nowości, aktualnych promocji oraz zebranie dodatkowych informacji z rynku.

Think Revisto, system mobilnej sprzedaży dla przedstawicieli handlowych, wyposażony jest ponadto w narzędzia wspierające ich działania marketingowe, takie jak aplikacja usprawniająca ewidencję i rozliczanie materiałów reklamowych, pozwalająca na równoległe badanie zależności, w jakim stopniu ich przekazanie przekłada się na wzrost wartości zamówień danego kontrahenta, albo narzędzie do tworzenia i przeprowadzania ankiet, ułatwiające bieżące monitorowanie rynku poprzez pozyskiwanie, gromadzenie i analizowanie informacji o działaniach konkurencji.

Drugą warstwą funkcjonalną mobilnego systemu sprzedaży jest aplikacja www przeznaczona dla administratorów i managerów zarządzających pracą przedstawicieli handlowych. Głównym celem menadżera zarządzającego sprzedażą w firmie jest realizacja założonego planu sprzedaży. Na ostateczny wynik sprzedaży składa się wiele różnych czynników w tym skuteczność działań sprzedażowych prowadzonych zazwyczaj przez wieloosobową grupę handlowców. Aplikacja Think Revisto to aplikacja stacjonarna działająca na komputerach klasy PC pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows. Obsługiwana jest z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej. Ułatwia ona menadżerowi zdalne zarządzanie zespołem przedstawicieli handlowych rozproszonych w terenie poprzez bieżący monitoring ich działań. Umożliwia definiowanie okresowych planów sprzedaży, planowanie wizyt poszczególnych handlowców oraz wyznaczanie zadań i celów, jakie mają zostać podczas wizyty zrealizowane (np.: wypełnienie ankiet). Menadżer z poziomu aplikacji dostępnej przez stronę www ma też możliwość zarządzania danymi klientów, katalogiem produktów, cenami, promocjami, warunkami handlowymi i in.

Aplikacja mobilna dla firm – Think Revisto

Z aplikacji mobilnej dla biznesu systemu Think Revisto menadżer otrzymuje ponadto zwrotnie pełną informację o działaniach podejmowanych w terenie przez podwładnych mu pracowników w krótkim czasie po ich zaistnieniu. Dostęp do aktualnych informacji o działaniach i efektywności pracy poszczególnych przedstawicieli handlowych udostępniany menadżerowi w formie przejrzystych raportów umożliwia bieżący monitoring i rozliczanie podejmowanych przez nich działań oraz ułatwia ich motywowanie i wspieranie, aby osiągali jak najlepsze wyniki sprzedażowe. Dodatkowo szczegółowa analiza zebranych z rynku informacji o klientach oraz działaniach konkurencji pozwala na podejmowanie właściwych decyzji biznesowych, zarówno w zakresie planowania przyszłych działań sprzedażowych, jak również rozwiązywania bieżących problemów.

Szczególnie istotną funkcjonalnością aplikacji mobilnej dla firm Think Revisto jest możliwość pracy na systemie offline czyli bez konieczności stałego połączenia z Internetem. Wymianę danych w obrębie przedsiębiorstwa zapewnia usługa synchronizacyjna realizowana z udziałem serwera odpowiedzialnego za dwustronną wymianę danych pomiędzy systemem zintegrowanym przedsiębiorstwa i aplikacją z urządzeń mobilnych. Synchronizacja danych może odbywać się z dowolnego miejsca na żądanie przedstawiciela handlowego z wykorzystaniem łączności 3G, Bluetooth lub za pośrednictwem Wi-Fi zapewniając pracownikom w terenie pełną mobilność i niezależność.

Think Revisto, będąc profesjonalnym systemem mobilnym może nie tylko wspierać różne typy sprzedaży (preselling, vanselling), ale równie dobrze może być wykorzystywany jako wsparcie w wykonywaniu codziennych obowiązków przez inne osoby pracujące w terenie np.: osoby realizujące usługi serwisowe albo prowadzące różnego rodzaju odczyty liczników (gaz, energia, woda itp.).

Zastosowanie systemu mobilnej sprzedaży Think Revisto umożliwia sprawne zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie wspomagając proces systematycznego obserwowania rynku i planowania właściwych działań sprzedażowych. Dzięki rozbudowanym funkcjonalnościom, dużym możliwościom modyfikacji i dostosowania stopnia zaawansowania systemu do indywidualnych potrzeb klienta, aplikacja mobilna dla biznesu może wspomagać pracę przedstawicieli handlowych zarówno w dużych międzynarodowych korporacjach, jak i w lokalnych przedsiębiorstwach o bardzo zróżnicowanych i specyficznych wymaganiach.

Think Revisto komfort przede wszystkim

Wdrożenie systemu dla przedstawicieli handlowych Think Revisto w dużym stopniu poprawia komfort ich pracy. Usprawnia komunikację między pracownikami w terenie i w centrali umożliwiając szybki przepływ informacji w postaci elektronicznej. Zapewnia bezpieczny i szybki dostęp do pełnej i na bieżąco aktualizowanej bazy klientów i produktów, zgromadzonej w systemie zintegrowanym. Zautomatyzowanie procesów sprzedażowych w znaczącym stopniu skraca czas potrzebny na zebranie zamówień, ułatwia wystawianie dokumentów sprzedażowych i przekazywanie zamówień do systemu księgowego oraz współpracującego z nim systemu magazynowego, a tym samym w dużym stopniu usprawnia całą logistykę firmy pozwalając przedstawicielowi maksymalnie skoncentrować się na realizacji sprzedaży. Wspiera również przedstawiciela handlowego w procesie planowania i prezentacji oferty produktowej zwiększając efektywność wizyt u klientów i przyczyniając się do zwiększenia udziału przedsiębiorstwa w rynku.

Dzięki posiadanym funkcjonalnościom aplikacja mobilna dla firm Think Revisto jest również doskonałym narzędziem wspierającym menadżera w skutecznym zarządzaniu pracą zespołu pracowników mobilnych zaangażowanych w proces sprzedaży bezpośrednio z siedziby firmy. Pozwala na szczegółowy monitoring działań poszczególnych przedstawicieli handlowych w terenie, umożliwia zdalne motywowanie, wyznaczanie zadań i definiowanie planów sprzedażowych. Portal menadżerski daje również wgląd we wszystkie dane synchronizowane z aplikacji mobilnej w postaci przejrzystych raportów. Z jednej strony służą one do mierzenia efektywności działań podejmowanych przez handlowców w terenie, z drugiej strony do przeprowadzania wielowymiarowych analiz. Dzięki analizie tych danych osoba odpowiedzialna za strategię sprzedażową firmy ma możliwość szybkiego reagowania oraz podejmowania skutecznych decyzji biznesowych w procesie planowania przyszłych działań w obszarze sprzedaży oraz łatwiejszego dostosowania oferty do bieżących potrzeb rynku.

Wdrożenie systemu zarządzania sprzedażą dzięki automatyzacji pracy pracowników w terenie, sprawnej wymianie danych oraz możliwości zarządzania relacjami z klientami wpływa na większą efektywność procesu sprzedaży. System dla przedstawicieli handlowych daje duże możliwości planowania poszczególnych działań sprzedażowych, mierzenia ich efektywności oraz skrócenia bądź zupełnego wyeliminowania niektórych czynności, dając dużą oszczędność czasu i eliminując źródło powstawania błędów. Wpływa tym samym na lepsze wykorzystanie potencjału pracowników oraz redukcję kosztów operacyjnych. Ponadto wdrożenie systemu, a tym samym podniesienie standardów obsługi buduje profesjonalny wizerunek przedsiębiorstwa, wspiera w utrzymaniu przewagi konkurencyjnej na rynku i wpływa na wzrost zadowolenia klienta.

Wybrane wdrożenia