Think Quello

trasowanie i ewidencja dostaw

Inteligentne planowanie transportu

Quello - system TMS do zarzadzania transportem

System klasy TMS pozwala wygenerować optymalne trasy dostaw zamówionego towaru. Uwzględnia przy tym takie parametry, jak koszty realizacji dostaw oraz dostępne środki i metody transportu. System posługuje się danymi adresowymi, które wykorzystuje do geolokalizacji. Użycie map cyfrowych umożliwia zaplanowanie tras oraz ich wizualizację. THINK Quello to sprawne zarządzanie logistyką poprzez planowanie transportu i nadzór nad nim.

 • szybki rozdział zamówień na dostawy
 • automatyczna optymalizacja tras dostaw
 • ewidencjonowanie kierowców, pojazdów, magazynów i zdarzeń
 • integracja z systemem ERP

Logistycy doceniają QUELLO

 • automatycznie rozdzielają zamówienia na trasy dostaw
 • skracają swój czas pracy nad tworzeniem tras z kilku godzin do kilkunastu minut
 • dzięki aplikacji mobilnej dla kierowców, natychmiast otrzymują bieżące informacje o realizacji punktów trasy (zamówień)
 • otrzymują alerty umożliwiające natychmiastowe reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia
 • korzystają z rozbudowanych informacji o samochodach i kierowcach
 • nie muszą pamiętać o przeglądach samochodów, ubezpieczeniach, zużyciu opon itp.
 • unikają błędów i trudności w planowaniu tras, dzięki automatycznemu uwzględnianiu podczas planowania kilkudziesięciu parametrów takich jak: opłacalność trasy, ładowność samochodu, dostępność samochodów i kierowców, możliwe okna czasowe odbioru towaru, konieczne typy samochodów (np. posiadające windę), warunki drogowe, maksymalny czas pracy kierowców, maksymalny czas trwania pojedyńczej trasy itp.
 • dzięki automatycznemu pobieraniu danych (np. zamówień) z systemów zewnętrznych, mogą całkowicie zrezygnować z dodatkowych aplikacji do przetwarzania danych (np. z Excel’a)

Właściciele firm doceniają QUELLO

 • czerpią korzyści z efektywnego wsparcia dla logistyka i podniesienia wydajności jego pracy
 • zauważają redukcję i kontrolę kosztów logistycznych
 • mogą zapewnić wyższą jakość obsługi klienta
 • wykorzystują czas pracy logistyka do obsługi obszarów, które dotychczas były pomijane, ze względu na czasochłonność procesu planowania

Kierowcy doceniają QUELLO

 • ostatecznie zrywają z koniecznością obsługi dokumentów papierowych
 • mają kontrolę nad tym, co jest ładowane na samochód, a tym samym za co biorą odpowiedzialność na czas wykonywania trasy
 • łatwo identyfikują towar z użyciem skanera kodów kreskowych
 • informują o przebiegu trasy bez konieczności wykonywania licznych rozmów telefonicznych

Wybrane wdrożenia