Think Credo

mobilna obsługa produkcji

Mobilny program do zarządzania produkcją Think Credo

credo

Nowoczesny, inteligentne oprogramowanie klasy MES, zapewniające obsługę i kontrolę procesów zachodzących na każdym etapie produkcji. System THINK Credo wspiera w pełni planowanie produkcji. Gromadzi historię zleceń, co umożliwia późniejszą analizę danych i badanie efektywności pracowników.

W połączeniu z systemem THINK Espiro, tworzy spójny system do zarządzania produkcją, magazynem surowca i wyrobu gotowego.

 • planowanie produkcji i sterowanie nią na wielu poziomach
 • automatyczna wymiana danych
 • kontrola i rozliczanie planów produkcyjnych
 • rejestracja odchyleń od norm produkcyjnych
 • zarządzanie jakością produkcji
 • szybki transfer informacji na obszar biznesowy
 • kalkulacja kosztów produkcji
 • tworzenie nowych receptur wytwarzania produktów oraz zarządzanie nimi

System do planowania i zarządzania produkcją

Wsparcie harmonogramowania oraz praktyczne i efektywne planowanie produkcji, a także zarządzanie nią na wielu poziomach jest jak najbardziej możliwe, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom Think Credo. Specjalistyczny program do zarządzania produkcją generuje optymalne dla funkcjonujących zasobów i potencjału wytwórczego procesy ukierunkowane na dynamiczną realizację zadanych przedsięwzięć.

Planowanie i optymalizacja kosztów produkcji

Think Credo – system planowania produkcją umożliwia, poprzez optymalizację wykorzystania zarówno funkcjonujących w firmie urządzeń, maszyn, jak i czasu uczestników procesu wytwórczego, zwiększenie wydajności bez potrzeby angażowania dodatkowych środków nakładczych oraz konieczności zatrudnienia nowych pracowników. Nie dzieje się to bez przyczyny, ponieważ dostępne w naszej ofercie systemy planowania produkcji, właśnie takie jak Think Credo, wdrożone, pozyskują dokładne dane dotyczące zdolności wytwórczych, na których podstawie dokonuje się uporządkowania procesów produkcyjnych, co z kolei przekłada się na wzrost ich efektywności oraz szybszą realizację konkretnych zamierzeń.

Program do planowania produkcji

Wykorzystanie programu Think Credo do zarządzania produkcją pozwala na stały dostęp do informacji w czasie rzeczywistym o stanie zaawansowania danego procesu wytwórczego, a także o jego jakości. Ma to niebagatelne znaczenie dla utrzymania prawidłowego przebiegu toku produkcyjnego, ponieważ w szybkim czasie może być dokonana określona reakcja, która jednocześnie wyeliminuje obawy o wzrost kosztów.

Zdecydowana poprawa wydajności produkcji

Wdrożenie programu Think Credo zapewnia sprawne planowanie oraz harmonogramowanie produkcji, poprzez automatyzację procesu. Pełny dostęp do danych w czasie rzeczywistym dotyczących określonego przedsięwzięcia oraz niezbędnych dla jego przebiegu zasobów umożliwia właściwe przeprowadzenie każdego etapu produkcyjnego, również w odpowiedniej kolejności. W ramach programu Think Credo planowanie optymalizuje zużycie materiałowe i jednocześnie zapewnia dostępność surowca dla potrzeb mających ekonomiczne uzasadnienie (bieżąca produkcja i strategiczna rezerwa). Pozwala również na uzyskanie większej wydajności pracy za sprawą efektywnego przepływu danych między odpowiedzialnymi za przebieg procesu produkcyjnego pracownikami przedsiębiorstwa. Program Think Credo to nowoczesne i niezwykle skuteczne narzędzie do planowania i zarządzania w każdym podmiocie gospodarczym niezależnie od charakteru produkcji.

Pracownicy doceniają pomoc w zarządzaniu produkcją – Credo

 • mogą zrezygnować z prowadzenia papierowej dokumentacji
 • szybko i sprawnie realizują zlecenia, gdy system podpowiada im kolejne kroki
 • nie szukają surowców i mają zawsze przygotowany do pracy towar
 • łatwo raportują uszkodzenia lub braki, a także rzeczywiste zużycie surowców
 • nie popełniają kosztownych błędów
 • nie ponoszą odpowiedzialności za pomyłki innych

Właściciele firm doceniają Credo

 • mają większą kontrolę nad kosztami i przebiegiem produkcji
 • eliminują papierową dokumentację
 • rejestrują podniesienie efektywności i wydajności produkcji
 • odnotowują zminimalizowanie błędów
 • zauważają poprawę terminowości realizacji zleceń i skrócenie przestojów produkcyjnych
 • mają kontrolę nad zasobami ludzkimi, dystrybucją zadań i weryfikacją ich wykonania
 • łatwiej podejmują decyzje taktyczne i operacyjne

Wybrane wdrożenia