Think Revisto

mobilny asystent handlowy

Zautomatyzowany proces sprzedaży – mobilny system

Revisto - aplikacje mobilne dla firm

Wyjątkowym wsparciem pracy przedstawicieli handlowych oraz osób zarządzających grupą pracowników terenowych jest dedykowany mobilny system sprzedaży klasy SFA Think Revisto. Oparty na stałym przepływie informacji pomiędzy siedzibą firmy a pracownikami, ułatwia komunikację w obie strony. Główną zaletą systemu jest pełna automatyzacja procesu sprzedaży. THINK Revisto to system mobilny umożliwiający zarządzanie sprzedażą na każdym z jej etapów.

 • obsługa sprzedaży bezpośredniej i dystrybutorskiej
 • pełna historia kontaktów z klientem
 • zarządzanie kalendarzem wizyt
 • dostęp do informacji o kliencie, płatnościach i warunkach handlowych
 • dostęp do informacji o produktach, cenach, stanach magazynowych
 • aktywne wspieranie promocji i wyprzedaży
 • zarządzanie materiałami marketingowymi
 • zbieranie zamówień, informacji o konkurencji automatycznie przekazywanych do centrali

Revisto pracuje na trzech płaszczyznach funkcjonalnych

Funkcjonalna aplikacja mobilna do zarządzania sprzedażą obsługiwana przez pracowników terenowych korzystających z urządzeń mobilnych wyposażonych w system operacyjny Android. Każdy z nich dysponuje przypisaną mu wersją programu wraz z indywidualnie przygotowanym zestawem danych.

Nowoczesna aplikacja WWW umożliwiająca zarządzanie danymi i administrację całym systemem sprzedaży. Działa na platformie Windows. Z mobilnego systemu sprzedaży korzystają menadżerowie zarządzający pracą przedstawicieli.

Usługa synchronizacyjna odpowiada za wymianę danych pomiędzy bazą danych programu Espiro a systemem zintegrowanym, a także za obsługę synchronizacji użytkowników mobilnych.

Przedstawiciele handlowi doceniają Revisto

 • dysponują stałym dostępem do informacji o klientach
 • w dowolnej chwili otrzymują informacje o produktach, cenach i promocjach
 • obsługują klienta w sposób kompleksowy i uporządkowany
 • przekazują zamówienia do firmy drogą elektroniczną
 • mogą kontaktować się z firmą bez konieczności odbywania czasochłonnych rozmów telefonicznych
 • na bieżąco sprawdzają aktualną wysokość prowizji wypracowanej w danym okresie rozliczeniowym

Menadżerowie doceniają Revisto

 • planują wizyty i kontrolują ich przeprowadzanie
 • ustalają cele sprzedażowe poszczególnym przedstawicielom
 • analizują zebrane zamówienia i należności
 • wprowadzają do systemu nowe produkty, ustalają cenniki i definiują promocje
 • na bieżąco kontrolują jakość i wydajność pracy przedstawicieli
 • korzystają z dostępnej w mobilnym systemie funkcji raportowania i analityki sprzedaży.

Właściciele firm doceniają Revisto

 • odnotowują wzrost jakości obsługi klientów
 • zauważają zwiększenie się efektywności pracy przedstawicieli
 • dysponują większym stopniem kontroli
 • otrzymują informacje z rynku
 • za sprawą aplikacji do zarządzania sprzedażą w pełni korzystają ze wzrostu szybkości przekazywania informacji.

Wybrane wdrożenia