Think Quello

Więcej informacji o naszym systemie TMS

Program TMS – system zarządzania transportem

Quello - system TMS do zarzadzania transportem

Profesjonalny program Think Quello to nowoczesny system informatyczny klasy TMS (Transportation Management System) przeznaczony do inteligentnego planowania i optymalizacji transportu towarów. Program TMS umożliwia pełną automatyzację procesu planowania dostaw towarów do kontrahentów zapewniając kompleksowe wsparcie całego procesu logistycznego i stały nadzór na każdym etapie realizacji zlecenia.

Think Quello program dla logistyki

Think Quello, system zarządzania transportem TMS jest odpowiedzią na rosnące potrzeby klientów, którzy każdego dnia, samodzielnie lub z udziałem zewnętrznych operatorów, realizują dostawy towarów do kontrahentów i dla których sprawny transport towarów jest istotnym elementem funkcjonowania firmy. System TMS transport dedykowany zarządzaniu logistyką może usprawniać pracę w firmach o zróżnicowanej wielkości, z dowolną liczbą oddziałów i magazynów. Niezastąpiony jest przede wszystkim w przedsiębiorstwach, w których każdego dnia realizowane są dostawy towarów do dużej i zmiennej grupy kontrahentów i w których duży nacisk kładzie się na terminowość i profesjonalną obsługę klienta. Dzięki rozbudowanym funkcjonalnościom oraz dużym możliwościom modyfikacji i dostosowania stopnia zaawansowania systemu do indywidualnych potrzeb klienta, program TMS Think Quello zapewnia sprawne zarządzanie transportem towarów w każdym sektorze przemysłu i może być wdrożony u klientów różnych branż o bardzo zróżnicowanych i specyficznych wymaganiach.

TMS – sprawny transport dzięki sprawnemu zarządzaniu

Czytelny i intuicyjny interfejs systemu TMS Think Quello ułatwia szybkie zapoznanie się użytkownika z dostępnymi funkcjami oprogramowania oraz podnosi wygodę i efektywność codziennej pracy. Obszar roboczy programu do zarządzania transportem podzielony jest na zakładki dedykowane standardowym zadaniom działu logistyki. Każda z nich jest wyspecjalizowana w szybkiej realizacji najczęściej wykonywanych zadań zapewniając użytkownikowi duży komfort i wysoką ergonomię pracy. Oprogramowanie Think Quello dedykowane dla transportu integruje się z większością systemów ewidencyjnych (ERP) funkcjonujących w przedsiębiorstwach. Program TMS posiada również nieograniczone możliwości integracji z systemami innych dostawców. Może współpracować z systemami sprzedażowymi, z systemami wykorzystywanymi w sferze logistyki, które wspomagają zarządzanie bardziej wyspecjalizowanych obszarów funkcjonowania firmy, jak produkcja czy magazyn, ale może również funkcjonować jako zupełnie niezależne narzędzie służące wyłącznie do planowania i realizacji dostaw towaru / transportu w przedsiębiorstwie. Wszelkie dane (np. dotyczące zamówień, kontrahentów) mogą być importowane automatycznie z systemów zewnętrznych (np. ERP, WMS) lub wprowadzane do systemu ręcznie w postaci plików o ustalonym wcześniej formacie.

Funkcjonalności systemu do zarządzania transportem TMS Think Quello realizowane są z poziomu konsoli administracyjnej i aplikacji mobilnej.

Think Quello system TMS dla transportu

Aplikacja mobilna, przeznaczona dla kierowcy, instalowana jest na telefonie komórkowym lub innym dedykowanym do tego celu urządzeniu. Kierowca dzięki tej aplikacji ma dostęp do pełnej informacji na temat przewożonego towaru, co pozwala na zupełne wyeliminowanie dokumentów w formie papierowej. Dzięki tej aplikacji ma również możliwość przesyłania informacji o statusie realizacji trasy bez konieczności wykonywania licznych rozmów telefonicznych.

Konsola administracyjna systemu do zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie jest natomiast ogromnym wsparciem dla logistyka planującego transport towarów. Program TMS Think Quello pozwala mu w szybki (automatyczny) sposób wygenerować optymalne trasy dostaw towarów uwzględniając jednocześnie nawet kilkadziesiąt różnych parametrów, m.in.: lokalizację klientów, godziny pracy i przyjęć towarów w magazynach docelowych, szacowany czas obsługi poszczególnych klientów, dostępne środki i metody transportu, maksymalny czas pracy, uprawnienia i stawki godzinowe kierowców oraz inne koszty realizacji dostaw (koszty paliwa, uśredniony koszt eksploatacji floty itp.).

W celu lokalizacji klienta TMS system zarządzania transportem Think Quello posługuje się danymi adresowymi oraz danymi GPS kontrahentów zaciągniętymi z systemu zewnętrznego, które wykorzystuje do geolokalizacji. Do obliczeń, na podstawie których generowane są propozycje tras, program Think Quello wykorzystuje możliwości algorytmu, który w bardzo krótkim czasie znajduje i podpowiada optymalne rozwiązania. Dzięki możliwościom tego algorytmu system TMS może pracować na bardzo dużym zbiorze danych wejściowych. System odpowiadający za planowanie transportu automatycznie rozdziela i grupuje poszczególne zamówienia od klientów i tworzy propozycje tras.

Think Quello kompleksowa obsługa transportu

Wygenerowane trasy zawierają m.in. listę klientów i zamówień ułożoną w kolejności odwiedzin. Podane są również dane dotyczące m.in. długości całej trasy i poszczególnych jej odcinków, godziny rozpoczęcia, łączny czas i ładowność trasy. Powtarzając obliczenia na tym samym zbiorze danych otrzymujemy nowy wynik, czyli trasę różniącą się od poprzedniej, ale o porównywalnej jakości. Opcjonalnie istnieje też możliwość ręcznego korygowania lub doprecyzowywania zaproponowanych tras pod kątem zmiany zestawu zamówień, zmiany pojazdu (awaria), kierowcy, objazdów na drodze oraz innych parametrów. Propozycje tych tras (jedną, wybrane lub wszystkie trasy jednocześnie) można zwizualizować na mapie cyfrowej.

Ze względu na bardzo złożone zadania realizowane przez TMS system zarządzania transportem zastosowano tu tryb pracy wielowątkowej. Oznacza to, że podczas wykonywania nawet najbardziej skomplikowanych obliczeń (związanych z generowaniem optymalnych tras transportu towarów), obszar roboczy aplikacji jest w pełni funkcjonalny, umożliwiając logistykowi w tzw. międzyczasie realizację innych zadań.

Oprogramowanie TMS do zarządzania transportem Think Quello przechowuje pełną historię dostaw wraz ze statusem, datą, godziną, tonażem i podglądem zamówienia. Dzięki rozbudowanym funkcjonalnościom system pozwala również na zarządzanie danymi dotyczącymi ewidencji pojazdów (np.: typ i tonaż pojazdu, ważność polisy, terminy przeglądów, naprawy, tankowania, wymiany opon, ewentualne szkody wraz z opisem zdarzenia, datą i powiązaną z nim osobą) oraz kierowców (np.: dane kontaktowe kierowców, ich przypisanie do pojazdów oraz tras, posiadane uprawnienia i dostępność w określonym czasie oraz zdarzenia z ich udziałem).

Program TMS to bezpieczny system do zarządzania transportem

Wszystkie dane przechowywane w systemie TMS Think Quello są dobrze zabezpieczone poprzez rozbudowane mechanizmy zarządzania użytkownikami oraz ich uprawnieniami dotyczącymi dostępu do poszczególnych funkcji systemu. Dostęp do kont każdego z pracowników zabezpieczony jest oddzielnym hasłem, a uprawnienia nadawane są przez administratora z poziomu konsoli administracyjnej.

Najważniejszą korzyścią wynikającą z wdrożenia systemu Think Quello jest pełna automatyzacja i znaczące przyspieszenie procesu planowania transportu. W wyniku wdrożenia systemu zarządzania transportem TMS Think Quello, logistyk otrzymuje pełne wsparcie w zakresie organizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Program w dużym stopniu odciąża i wspiera pracę logistyka umożliwiając mu wygenerowanie optymalnych tras w dużo krótszym czasie.

Zaoszczędzony czas może przeznaczyć na obsługę obszarów, które do tej pory były pomijane. Poza tym wszystkie zdarzenia transportowe są monitorowane w czasie rzeczywistym dzięki czemu administrator na bieżąco ma dostęp do informacji o aktualnym statusie realizacji trasy oraz możliwość natychmiastowego reagowania w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń (np.: awaria samochodu, wypadek na drodze). Z poziomu konsoli administrator ma też dostęp do pełnej historii zdarzeń transportowych oraz możliwość generowania raportów i analizowania danych.

Zastosowanie systemu zarządzania transportem TMS Think Quello pozwala na sprawniejsze sterowanie procesami logistycznymi i podniesienie wydajności pracy, zmniejsza ryzyko popełnianych pomyłek, zwiększa terminowość dostaw, a tym samym umożliwia redukcję zbędnych kosztów logistycznych i wpływa na wydatne podwyższenie standardów obsługi klienta.

Wybrane wdrożenia