Think Reco

Więcej informacji o naszym systemie do inwentaryzacji

Sprawna inwentaryzacja magazynu

reco

Innowacyjny mobilny system informatyczny Think Reco to w pełni profesjonalne oprogramowanie wspomagające proces inwentaryzacji towarów w przedsiębiorstwach. Program do inwentaryzacji towarów na magazynie pozwala na pełną automatyzację procesów oraz zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie optymalizacji prac związanych z całym procesem inwentaryzacji, umożliwiając stały nadzór i kontrolę zasobów magazynowych. System jest odpowiedzią na potrzeby klientów, dla których zarządzanie dużą ilością towarów oraz sprawne przeprowadzenie procesu inwentaryzacyjnego bez długich przestojów w pracy magazynu, jest bardzo ważnym elementem zarządzania przedsiębiorstwem.

Think Reco Program inwentaryzacyjny

Think Reco, jako mobilny system inwentaryzacyjny jest przeznaczony dla przedsiębiorstw o zróżnicowanej wielkości, w każdym sektorze przemysłu, dysponujących dowolną ilością magazynów (także w różnych lokalizacjach), które chcą w prosty i szybki sposób przeprowadzać kontrolę zgodności faktycznych stanów magazynowych ze stanami w systemie finansowo-księgowym. Niezastąpiony jest zwłaszcza w firmach, które zarządzają szerokim i zróżnicowanym asortymentem towarowym, szczególnie o parametrach wymagających szczegółowej kontroli, jak np.: partia produkcji, data przydatności towaru.

Przede wszystkim mobilny system inwentaryzacyjny Think Reco wyróżnia się czytelnym i intuicyjnym interfejsem użytkownika. Oprogramowanie współpracuje z dowolnymi systemami ewidencyjnymi (ERP, FK), może być zintegrowane z dowolnym systemem magazynowym, ale może również funkcjonować jako zupełnie niezależne narzędzie wspomagające proces inwentaryzacji

Do sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji z wykorzystaniem systemu Think Reco wystarczą urządzenia typu PDA wyposażone w skanery kodów kreskowych oraz prawidłowe oznaczenie towarów kodami kreskowymi. Aplikacja mobilna Think Reco nie wymaga do pracy instalowania zaawansowanej infrastruktury sieciowej, dzięki czemu umożliwia znaczne przyspieszenie inwentaryzacji bez konieczności generowania dodatkowych kosztów związanych z instalacją systemu.

Funkcjonalności systemu podzielone są pomiędzy dwa moduły: aplikację mobilną oraz konsolę inwentaryzacyjną.

Z poziomu konsoli administrator systemu ma możliwość generowania i drukowania raportów, zarządza dokumentami inwentaryzacyjnymi i kartoteką artykułów (inwentarzem), ma możliwość definiowania jednostek miary inwentaryzowanych towarów i drukowania kodów kreskowych. Ponadto administruje kontami poszczególnych użytkowników aplikacji mobilnej nadając im odpowiednie uprawnienia oraz wykonuje synchronizację danych pomiędzy aplikacją na urządzeniu mobilnym a konsolą inwentaryzacyjną.

Think Reco Pełna mobilność

Aplikacja mobilna Think Reco działa na przenośnych urządzeniach wyposażonych w czytniki kodów kreskowych i może być przeprowadzona równolegle na wielu urządzeniach. Bardzo ważnym elementem dla sprawnego funkcjonowania programu jest prawidłowo wykonane oznaczenie całego inwentarza np. za pomocą kodów kreskowych. Wykorzystanie terminali w dużym stopniu odciąża pracowników, ponieważ szczegółowe dane zapisane w kodach kreskowych, opisujące wszystkie znajdujące się w magazynach surowce, produkty, czy wyroby gotowe, umożliwiają ich pełną i bezbłędną identyfikację. Zminimalizowana zostaje ilość danych koniecznych do wprowadzenia do systemu ręcznie i tym samym zmniejsza się ilość popełnianych pomyłek w porównaniu do tych występujących przy tradycyjnej ewidencji majątku. Skraca to do minimum czas potrzebny na proces spisania, zliczenia i uzgodnienia stanu towarów, a tym samym czas całej inwentaryzacji. Dodatkowo automatyzacja tego procesu eliminuje ryzyko popełnienia błędu (np. poprzez podwójne spisanie tego samego towaru) praktycznie do zera. Wszystkie dane zebrane ze skanerów gromadzone są w konsoli inwentaryzacyjnej. Po zliczeniu i wprowadzeniu danych z wszystkich lokalizacji na magazynie wykonywana jest synchronizacja z udziałem stacji dokujących. Na podstawie zebranych danych (wyeksportowanych do plików xls lub csv ) otrzymujemy szczegółowe raporty z przeprowadzonej inwentaryzacji, m.in. protokoły różnic (niedoborów i nadwyżek w stosunku do stanu księgowego), które zostają poddane dokładnej analizie, a następnie zostają przesłanie do systemu ERP celem uzgodnienia i uaktualnienia stanów.

Think Reco Funkcjonalności szyte na miarę

Funkcjonalności mobilnego systemu Think Reco nie są mocno rozbudowane, ale w pełni zaspokajają potrzeby przedsiębiorstw w zakresie czynności związanych z inwentaryzacją. Istnieje także możliwość modyfikacji programu i dostosowania konkretnych funkcjonalności do indywidualnych potrzeb klienta.

Wszystkie dane przechowywane w systemie są dobrze zabezpieczone poprzez rozbudowane mechanizmy zarządzania użytkownikami oraz ich uprawnieniami dotyczącymi dostępu do poszczególnych funkcji systemu. Dostęp do kont każdego z pracowników zabezpieczony jest oddzielnym hasłem.

Think Reco to nowoczesne oprogramowanie pozwalające przede wszystkim na sprawne przeprowadzenie procesu inwentaryzacji w przedsiębiorstwie oraz na stały nadzór i pełną kontrolę zasobów magazynowych w ujęciu ilościowym i jakościowym. Stanowi narzędzie do koordynowania spisów inwentaryzacyjnych, a dzięki integracji z pozostałymi programami funkcjonującymi w firmie umożliwia natychmiastowe przesyłanie danych do pozostałych systemów zapewniając dostęp do pełnej informacji o rzeczywistym stanie towarów na magazynie oraz umożliwiając optymalizację kosztów związanych z funkcjonowaniem magazynu. Ponadto zastosowanie mobilnego systemu Think Reco wpływa na skrócenie czasu potrzebnego na przeprowadzenie inwentaryzacji do niezbędnego minimum, umożliwia ograniczenie zasobów ludzkich i zmniejsza ryzyko popełnianych pomyłek dzięki czemu wpływa realnie na ograniczenie kosztów inwentaryzacji oraz innych związanych z funkcjonowaniem magazynu.

Wybrane wdrożenia