Think Espiro

Więcej informacji o naszym systemie WMS

WMS kompleksowy system magazynowy

verto

System informatyczny Think Espiro to profesjonalny, wysoce wyspecjalizowany system klasy WMS (Warehouse Management System) zapewniający kompleksowe wsparcie i optymalizację szeroko pojętych procesów logistycznych na magazynie. Program do zarządzania magazynem Think Espiro jest odpowiedzią na potrzeby klientów, dla których sprawne realizowanie złożonych procesów magazynowych i zarządzanie dużą ilością towarów, mające bezpośrednie przełożenie na koszty funkcjonowania magazynu, a tym samym całego przedsiębiorstwa, stało się elementem priorytetowym.

Think Espiro Zarządzanie magazynem

Program do zarządzania magazynem Think Espiro jest przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych i usługowych o zróżnicowanej wielkości, z dowolną liczbą oddziałów i magazynów o różnym stopniu zautomatyzowania chcących usprawnić administrowanie gospodarką magazynową.
System zarządzania magazynem WMS jest niezastąpiony w firmach, które zarządzają złożonym asortymentem, każdego dnia wykonują dużą ilość operacji magazynowych oraz kładą duży nacisk na śledzenie wybranych parametrów towaru (np.: numer partii produkcji, termin przydatności towaru itp.)
Dzięki rozbudowanym funkcjonalnościom oraz dużym możliwościom modyfikacji i dostosowania stopnia zaawansowania systemu program wms zapewnia sprawne zarządzanie procesami w magazynach w każdym sektorze przemysłu i może być wdrożony u klientów różnych branż o bardzo zróżnicowanych i specyficznych wymaganiach.
System zarządzania magazynem Think Espiro integruje się z większością systemów klasy ERP, jak również z innymi systemami wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwa w sferze logistyki, które wspomagają zarządzanie bardziej wyspecjalizowanych obszarów funkcjonowania firmy (produkcja, dostawy towaru). THINK Espiro współpracuje także z urządzeniami wspomagającymi obsługę procesów logistycznych na magazynie (etykieciarki, drukarki) oraz z innymi systemami automatyki przemysłowej (np.: z automatycznymi systemami regałów).
Pomiędzy systemami funkcjonuje sprawna wymiana danych oparta na ujednoliconych standardach przekazywania informacji zawartej w kodach kreskowych. Jako program mobilnej obsługi magazynu umożliwia przesyłanie danych i zarządzanie operacjami związanymi z przepływem towarów w przedsiębiorstwie możliwe jest dzięki zastosowaniu urządzeń mobilnych (terminale bezprzewodowe) i radiowej techniki przesyłu danych.

Think Espiro Pełne wsparcie

Wdrażając system WMS firma otrzymuje pełne wsparcie w zakresie organizacji, zarządzania i monitorowania procesów zachodzących na magazynie. Mobilna obsługa magazynu pozwala na skuteczne zarządzanie szerokim asortymentem towarowym od momentu przyjęcia i rozmieszczenia towaru na magazynie, poprzez śledzenie przepływów towarów w ramach procesów handlowych i produkcyjnych (wydania, przesunięcia zewnątrz- i wewnątrzmagazynowe, zarządzanie opakowaniami, obsługa korekt i zwrotów), aż po moment wydania towaru i dostarczanie bieżących informacji o wszelkich operacjach magazynowych osobom zarządzającym.
W systemie przechowywane są szczegółowe dane (daty ważności, serie , numery partii towarów, lokalizacja towaru na magazynie, skład surowcowy), które opisują wszystkie znajdujące się w magazynach surowce, półprodukty, produkty i wyroby gotowe. Identyfikacja towarów na ich podstawie daje szybką informację o pochodzeniu towaru, pozwala na jego szybkie przyjęcie oraz umożliwia pełną kontrolę w ujęciu ilościowym i jakościowym, a odpowiednio zdefiniowane algorytmy podpowiadają lokalizacje i optymalizują proces wydawania towarów zgodnie z zasadą FIFO, FEFO, LIFO bądź inną wskazaną przez użytkownika.

Think Espiro Pełna kontrola

System magazynowy zapewnia użytkownikom pełną kontrolę na każdym etapie realizacji zamówienia, a kompletacja z użyciem terminali eliminuje błędy i skraca do minimum czas przygotowania i realizacji zamówienia. Odzwierciedleniem każdego fizycznego przemieszczenia towaru w magazynie jest historia operacji , która pozwala bezbłędnie prześledzić cały proces przepływu towarów. Wszelkie opóźnienia w realizacji zamówień widoczne są w natychmiast systemie, co pozwala na szybkie reagowanie i eliminowanie pojawiających się problemów.
System dodatkowo wspiera kierownika magazynu w zarządzaniu pracą podległych pracowników. Dzięki programowi do mobilnej obsługi magazynu możliwe jest monitorowanie pracy poszczególnych pracowników na magazynie oraz delegowanie obowiązków zgodnie z ich kompetencjami i umiejętnościami.
Funkcjonalności systemu magazynowego z zakresu administrowania magazynem umożliwiają ponadto wykonywanie szybkiej inwentaryzacji, monitorowanie i płynne zarządzanie zasobami magazynowymi oraz zapewniają w pełni elektroniczny obieg dokumentów w obrębie przedsiębiorstwa, pozwalając na ograniczenie dokumentacji papierowej do niezbędnego minimum.
Wszelkie dane przechowywane w systemie zarządzania magazynem WMS są dobrze zabezpieczone poprzez rozbudowane mechanizmy zarządzania użytkownikami oraz ich uprawnieniami dotyczącymi dostępu do poszczególnych funkcji systemu.
Najważniejszą korzyścią wynikającą z wdrożenia nowoczesnego systemu magazynowego jest sprawne zarządzanie magazynem, pełna informacja o rzeczywistych stanach magazynowych, automatyzacja i znaczące przyspieszenie procesów realizowanych w magazynie oraz optymalizacja kosztów związanych z funkcjonowaniem magazynu i wydatne podwyższenie standardów obsługi klienta.

Wybrane wdrożenia