Think Revisto

mobilny asystent handlowy

Zautomatyzowany proces sprzedaży

espiro

System klasy SFA wspiera pracę przedstawicieli handlowych oraz osób zarządzających grupą pracowników terenowych. Oparty na stałym przepływie informacji pomiędzy siedzibą firmy a pracownikami, ułatwia komunikację w obie strony. Główną zaletą systemu jest pełna automatyzacja procesu sprzedaży. THINK Revisto to system mobilny umożliwiający zarządzanie sprzedażą na każdym z jej etapów.

 • obsługa sprzedaży bezpośredniej i dystrybutorskiej
 • pełna historia kontaktów z klientem
 • zarządzanie kalendarzem wizyt
 • dostęp do informacji o kliencie, płatnościach i warunkach handlowych
 • dostęp do informacji o produktach, cenach, stanach magazynowych
 • aktywne wspieranie promocji i wyprzedaży
 • zarządzanie materiałami marketingowymi
 • zbieranie zamówień, informacji o konkurencji automatycznie przekazywanych do centrali

Revisto pracuje na trzech płaszczyznach funkcjonalnych

Aplikacja mobilna obsługiwana przez pracowników terenowych korzystających z urządzeń mobilnych wyposażonych w system operacyjny Android. Każdy z nich dysponuje przypisaną mu wersją programu wraz z indywidualnie przygotowanym zestawem danych.

Aplikacja WWW umożliwiająca zarządzanie danymi i administrację całym systemem. Działa na platformie Windows. Korzystają z niej menadżerowie zarządzający pracą przedstawicieli.

Usługa synchronizacyjna odpowiada za wymianę danych pomiędzy bazą danych programu Espiro a systemem zintegrowanym, a także za obsługę synchronizacji uzytkowników mobilnych.

Przedstawiciele handlowi doceniają Revisto

 • dysponują stałym dostępem do informacji o klientach
 • w dowolnej chwili otrzymują informacje o produktach, cenach i promocjach
 • obsługują klienta w sposób kompleksowy i uporządkowany
 • przekazują zamówienia do firmy drogą elektroniczną
 • mogą kontaktować się z firmą bez konieczności odbywania czasochłonnych rozmów telefonicznych
 • na bieżąco sprawdzają aktualną wysokość prowizji wypracowanej w danym okresie rozliczeniowym

Menadżerowie doceniają Revisto

 • planują wizyty i kontrolują ich przeprowadzanie
 • ustalają cele sprzedażowe poszczególnym przedstawicielom
 • analizują zebrane zamówienia i należności
 • wprowadzają do systemu nowe produkty, ustalają cenniki i definiują promocje
 • na bieżąco kontrolują jakość i wydajność pracy przedstawicieli
 • korzystają z dostępnej funkcji raportowania i analityki sprzedaży

Właściciele firm doceniają Revisto

 • odnotowują wzrost jakości obsługi klientów
 • zauważają zwiększenie się efektywności pracy przedstawicieli
 • dysponują większym stopniem kontroli
 • otrzymują informacje z rynku
 • korzystają ze wzrostu szybkości przekazywania informacji

Wybrane wdrożenia